misc

HKR
Fakultetsrepresentant i styrgruppen för Högskolepedagogiska akademin 2020-2023
Bedömningsgrupps medlem för Kvalitetshöjande projekt inom utbildning 2020
Sektionsrepresentant hörandegrupp i rekrytering av rektor 2014 (Håkan Pihl)
Sektionsrepresentant hörandegrupp i rekrytering av rektor 2012 (Saminir Resic)
Programområdesansvarig för Informatik och Digital deisgn 2010- Ämnesföreträdare för informatik 2010-2018
Avdelningschef för avdelningen för design 2019-
Kollegialläsning av pedagogiska portföljer 2019-
Valberedning till diciplinnämnd 2020
Valberedning till Fakultetsnämnd 2020
Valberedning till högskolestyrelsen 2015-2017

ÖVRIGT
Sakkunnig programutvärdering Högskolan Halmstad Digital design och innovation 180 hp 2019 (tillsammans med prof Mikael Wiberg)

Extern examinator för magisteruppsatser vid Cape Peninsula University of Technology 

NordiCHI 2016 Program committee member

Danish Human-Computer Interaction Research Symposium 2006, Editor for the proceedings: Berthelsen, Olaw; Brynskov, Martin; Dalsgaard, Peter; Iversen, Ole; Petersen, Marianne; Wetterstrand, Martin (Eds) 2006 Proceedings of Sixth Danish Human-Computer Interaction Research Symposium, Århus Denmark

Participatory design conference 2002 Secretary for the program committee and Student volunteer chair.

Establishing

Site coodinator eu-project Smart cities

Annons
%d bloggare gillar detta: